„ČISTA VODA - ZDRAV SVIJET“! - PORUKA JE DJEČJEG EKOLOŠKOG PARLAMENTA UNSKIH SMARAGDA
     mi i Nacionalni park Una ...
 

„UNA“, NACIONALNI PARK – NAŠ NAJVEĆI EKOLOŠKI KORAK!
 
   
   Unu - Nacionalni park  /NP „UNA“/, smatramo najvećim ekološkim korakom Unskih smaragda, jer smo u mnogome doprinijeli njegovom proglašenju: od ideje do ostvarenja, što dokazuju naši značajni  naučni skupovi i tribine, koji su Uni dali naučnu dimenziju i na osnovu kojih je Zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijđa BiH –e, još 1995. godine, nominirao „prirodni fenomen“ – rijeku Unu na preliminarnu listu UNESKO –a. Naime, naši naučni skupovi i tribine su dokazali da rijeka Una ispunjava tri uvjeta, od moguća četiri, koja su predviđena  kriterijima Konvencije.
   Jedan od najvećih zadataka Unskih smaragda je staviti Unu u funkciju turizma i na njoj
razvijati dječji ekološki, rekreacijski, naučni i kulturni turizam, promovirati njene prirodne ljepote od kojih bi se moglo bolje i kvalitetnije živjeti, te vrijednosti NP „UNA“
   Kroz naše ekološke aktivnosti kao što  su:
   -  Dan voda, Dana planete, Dan zaštite okoliša, 17. maj - Dan rijeke Une, Eko- kviz „EKO BIS“ i Ekološke radionice „EKO BIS“, Unski smaragdi svake godine ekološki educiraju 32.000 hiljade učenika USK-a, podižu ekološku svijest na viši nivo, a rijeku Unu promoviraju kao najveće prirodno i  svjetsko nacionalno dobro.
   „ Unski smaragdi“, istinski vjesnici ekološke  civilizacije i Bihać – Svjetska metropola dječje ekologije, zagovaraju cjeloživotno /od rođenja pa do kraja života/,  interdisciplinarno ekološko obrazovanje o održivom razvoju, kao gobalni princip,  koji je jedinstven za cijeli svijet, jer se samo takvom jedinstvenom ekologijom  može spasiti čarobni prirodni sklad, koji je karakterističan samo za našu planetu Zemlju, koja treba da diše kao živi organizam.
   U tom prostoru je i rijeka Una, koja je po ljepoti veličanstvena, osobita i jedinstvena,  i kao takva, ona nije samo naša, već rijeka cijelog svijeta.
                                                        „BISTAR UM – BISTRA UNA“

 ************************************************************************************************
   

    SVJETSKI DAN ČISTIH PLANINA /26. 09. 2012./
   UNSKI SMARAGDI ZASADILI 10.000 SADNICA
   JELE  NA PODRUČJU MALOG RAČIĆA

   Bihać, 26.09.2012.-U povodu Svjetskoga dana čistih planina, Unski smaragdi su, u suradnji sa Unsko sanskim šumama, Nacionalnim parkom „UNA“, osnovnim i srednjim školama općine Bihać, organizirali akciju pošumljavanja pod motom: „Sadnica više – bolje se diše“
Akciji su se odazvale osnovne škole: Harmani i, Harmani II, Prekounje i Gornje Prekounje –Ripač, a od srednjih: Medicinska škola, Ekonomska, Gimnazija i Katoločki školski centar - Bihać.

   Cilj akcije je bio zasaditi 10.000 hiljada mladih sadnica jele na području Malog Račića na desnoj obali rijeke Une, povećati šumski fond u području Nacionalnog parka - Una, te upoznati učesnike pošumljavanja sa značajem i ulozi šuma za održivi razvoj na planeti Zemlji.Budući da su šume naši najveći proizvođači kisika i potrošači ugljičnog dioksida i da samo jedno stablo tokom svog života apsorbira 1 tonu CO2, onda,zaista, možemo reći da su šume „pluća planete Zemlje“i naši najveći saveznici u borbi protiv  klimatskih promjena, globalnog zatopljenja planete Zemlje i da su čuvari ozonskog omotača.
    Deset hiljada zasađenih sadnica,  rezultat su razvijene ekološke svijesti Unskih smaragda, ali i svih onih koji podržavaju ekološke akcije djece „Smaragdne doline“, a to su: Mljekara „Meggle“, Bihaćka pivovara, Vlada USK-a, BH Telecom, NP „UNA“, Kantonalna bolnica dr. „Irfan Ljubijankić i Unsko-sanske šume – direkcija Bihać.
    Danas, kada je umiranje šuma postala planetarna pojava usljed prekomjernog zagrijavanja vazduha i kada požari i sjekire obaraju drveće brže nego što ih sama priroda može obnoviti, neophodno je vršiti pošumljavanje, jer posječena šuma  danas, suša je sutra, a glad prekosutra.
    „Čuvajmo naše šume , jer one su dom brojnim biljnim i životinjskim vrstama u Nacionalnom parku „UNA“!
    (pogledajte više fotografija >>)
    (pogledajte sve fotografije >>)  
 ************************************************************************************************

    Okrugli stol "Zaštićena područja u funkciji
   
održivog razvoja"
    Unski smaragdi: Projekt: "UNA - LJEPOTA JE U ČISTOĆI"/ PODSJETNIK: otvori istu prezentaciju.
   
    Kako je i najavljeno, u Hotelu Opal Exclusive je u subotu 08.09.2012., tokom trećeg dana sajma „EKOBIS 2012“ održan Okrugli stol na temu „Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja“ u organizaciji JP Nacionalni park "Una".
    Pozivu na ovaj Okrugli stol se odazvala većina pozvanih kao i svi prijavljeni izlagači što je rezultiralo kvalitetnim programom koji je trajao dosta duže od predviđene satnice.
    Programom ovog događaja su predstavljena slijedeća izlaganja:
    Uvodni dio:
    13.00 Pozdrav domaćina direktora JP NP „Una“ – g. Amarildo Mulić
    Prezentacijski dio:
    - Unski smaragdi – „Una – ljepota je u čistoći“, učenici 9. razreda OŠ Harmani I
    - NP Krka – „Plan upravljanja Np Krka“, dr.sci. Drago Marguš
    - NP Sjeverni Velebit – „Projekti JP NP Sjeverni Velebit u funkciji održivog razvoja“, Tomislav Mašić, geolog i Irena Glavičić, dipl.oec.
    - NP Paklenica – „Zaštićena područja u funkciji održivog turizma“,dr.sci.Gordan Lukač, Slaven Bušljeta, Zlatko Marasović, v.d. ravnatelja

    - JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije – „Održivi razvoj značajnog krajobraza „Kanjon Zrmanje od Obrovca do ušća“, Mirko Đinđić,mr.sc., 
    - PP Blidinje, „ Park prirode Blidinje“, Zdravko Kutle, direktor
    - Poljoprivredni zavod USK – „Preventivna zaštita okoliša u procesu poljoprivredne proizvodnje na području NP „Una“, Arnela Okić, dipl.ing.
    - JU Zaštićena područja Kantona Sarajevo, g-đa Elma Karović dipl.ing.šumarstva
    - Kantonalno ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline – „Održivi razvoj i institucionalna podrška Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline USK“, g-đa Mersija Talić
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sporazum sa udrugom "Kupa-rijeka života"
   
Pod vodstvom Općine Pokupsko, koja je jedan od lidera Udruge „Kupa-rijeka života“, pokrenut je projekt u okviru programa Evropa za građane, koji obuhvata susrete i sastanke građana ali i jedinica lokane samouprave. JP Nacionalni park Una je danas uz općinu Bihać potpisanim sporazumom pristupilo regionalnom projektu povezivanja više od 55 gradova s ciljem lakšeg apliciranja na projekte EU. Ovo je pokazatelj kako je općina Bihać uspješna u realizaciji i implementaciji projekata. O tome govori i podatak da su u proteklom periodu na području općine Bihać implementirani projekti vrijedni dva miliona eura.
    Udruga Kupa-rijeka života promovira ekologiju, privredu i prekograničnu saradnju iz raznih oblasti. Sporazum o poslovno – tehničkoj suradnji sa Udrugom „Kupa – rijeka života“ potpisali su i Udruženje „Unski smaragdi“ te Privredna komora USK. Ovo je jedan od bitnih načina u borbi protiv ekonomske krize, kazao je načelnik općine Bihać mr. Albin Muslić, jer više sredstava koji putem projekata dođu u našu općinu znači i više radnih mjesta. 

    (preuzeto sa www.nationalpark-una.ba )
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
Unski smaragdi NP UNA

   
UNSKIM SMARAGDIMA „ZLATNA POVELJA“ PRIVREDNE
   
KOMORE USK-a ZA DESET GODINA PODRŠKE I
   
ZAJEDNIČKOG RAZVOJA PROJEKTA „EKOBIS“ 

    U organizaciji Dječijeg ekološkog parlamenta, Privredne komore USK-a, Pedagoškog zavoda USK-a i Nacionalnog parka "UNA", Unski smaragdi su na međunarodnom sajmu "EKO BIS 2012",održali niz ekoloških aktivnosti, participirajući sva četiri dana sajma.
I ove godine, zajedno sa Nacionalnim parkom "UNA", Unski smaragdi su prezentirali svoje aktivnosti i vrijednosti rijeke Une, putem video prezentacije, promotivnim materijalima, te izložbom najuspješnijih likovnih radova na temu: "Una i ekologija". Izložbu su kolektivno posjetili učenici osnovnih škola općine Bihać i Bosanske Krupe i dobili promotivne materijale o ekologiji i NP „UNA“.


    Druga značajna aktivnost Unskih smaragda je bila potpisivanje Sporazuma o suradnji sa Službom za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj općine Bihać i delegacije iz Republike Hrvatske, nama srodnim udruženjima i institucijama.
Povodom ovogodišnjeg sajma „EKOBIS 2012“,Unski smaragdi su u organizaciji NP „UNA“,u konferencijskoj sali restorana „Obala“, prezentirali Projekt: „Una – ljepota je u čistoći“,dajući svima do znanja da je rijeka Una još neistraženi „smaragd“kontinentalnog turizma, pogodna za dječiji naučni turizam.


    I ovaj deseti međunarodni ekološki sajam "EKO BIS", završen je finalnim takmičenjem Eko kviza "Una i ekologija". Tema kviza bila je: Energetska efikasnost i okoliš, a sve pod motom: "Prihvatimo izazov težak jednu tonu CO2 "!
    Kviz je odgovorio na mnoga pitanja utjecaja klimatskih promjena na komponente okoliša, te skrenuo pažnju javnosti na potrebu štednje energije, korištenja obnovljivih energetskih izvora, smanjenje emisije štetnih gasova , kao i pravilno zbrinjavanje čvrstog otpada, o racionalnoj potrošnji i promjenama navika pri kupovini, kako bi spriječili emisiju 1 tone CO2 u atmosferi, uštedjeli novac, poboljšali kvalitet vazduha i zaštitili okoliš.

    "Zeleni paket“, kvalitetna multimedijalna literatura Regionalnog centra za okoliš - REC – Sarajevo, koja je namijenjena učenicima osnovnih škola za Srednju i Istočnu Evropu i literatura UNDP-a, doprinijela je podizanju ekološke svijesti učenika USK-a, o globalnim ekološkim izazovima, održivom razvoju, promjenama u vrijednostima, ponašanju i stilu života. 
    - Najbolje znanje na eko kvizu "EKO BIS 2012" - Una i ekologija, pokazala je "JU OŠ „Ahmet Hromadžić" iz Bosanskog Petrovca, koja je, po peti put, finalni pobjednik eko kviza.
- Drugo mjesto pripalo je Osnovnoj školi "Peti oktobar iz Sanskog Mosta", a treće, Osnovnoj školi "Todorovo" iz Todorova, općina Velika Kladuša.
    Svim pobjednicima uručene su Diplome i nagrade UNDP-a, a Unskim smaragdima na „Smaragdnoj noći“, uručena je: „ZLATNA POVELJA“ PRIVREDNE KOMORE USK-a
ZA DESET GODINA PODRŠKE I ZAJEDNIČKOG RAZVOJA PROJEKTA EKOBIS 
"Obrazovanje mladih o okolišu i održivom razvoju je prioritet svakog društva koje želi dostići vrijednosti razvijenog demokratskog društva, zasnovanog na održivom korištenju prirodnih resursa koji nas okružuju", istakla je Mejasa Dupanović, autor i voditelj Projekta eko kviza: "EKO BIS - UNA I EKOLOGIJA"
   (Mejasa Dupanović, predsjednica Unskih smaragda, Bihać)

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   UNSKI SMARAGDI:

   
„UZ MALO DOBRE VOLJE - ČISTI SE BOLJE“
   Mart 2012.- Treći vikend akcije čišćenja Nacionalnog parka „UNA“,bio je u znaku „Unskih smaragda“. Oko stotinu članova „uz malo dobre volje“ i odličnu organizaciju uprave NP „UNA“,očistili su dionicu puta M5 do Dubovskog. U akciji čišcenja NP „UNA“,Unskim smaragdima se pridružila Osnovna škola „Harmani I“,srednja Medicinska škola, Ekonomska ,Tursko-bosanski/Unsko sanski koledž, Biotehnički fakultet, Volonterski centar,
te brojni građani Ljutočke doline.

    „Budući da su „Unski smaragdi“uveliko doprinijeli proglašenju Nacionalnog parka „UNA“,od nas se očekuje da i dalje radimo na njegovom očuvanju, zaštiti i unapređenju, što smo pokazali ovom, do sada najmasovnijom, akcijom čišćenja.Ovom prilikom apeliram na sve osnovne i srednje škole, javne ustanove koje se nisu uključile do sada u ovu akciju, da to učine što prije, a u aprlu, mjesecu čistoće, da očiste svoja dvorišta i okoliš kako bi se svi pridružili globalnoj akciji uz Dan planete: „ Očistimo planetu Zemlju“, apelirala je na naše građane predsjednica Unskih smaragda, gospođa Mejasa Dupanović.
   ( više fotografija u slide show >> )
***********************************************************************************************

   NACIONALNI PARK „ UNA“
   24. JULI – 2008. – 17. MAJ – 2011.

   17.MAJ – DAN RIJEKE UNE – 2011.
    (tekst konferanse na manifestaciji)
    Jedanput kad vidite rijeku Unu , nećete nikada zaboraviti njenu smaragdnu boju, brzake i bukove, sedre i sve ono što je čini jedinstvenom. Ta ljepota, kaže legenda, ostavila je bez daha nekog rimskog legionara koji, kad ju je ugledao, izusti: « Una!», što znači – jedna, jedina.u_np_una_01

    A vi, zastanete li samo na tren pred tim neviđenim čudom, reći ćete, poput slavnog pjesnika Skendera Kulenovića: „Ljepota, ljepota, ljepota,…, malo mi očiju da gledam, malo mi pluća da dišem.

    «Poštovani gosti, draga naša djeco, uvaženi domaćini Martin Broda i Ljutočke doline - dobro došli u najmlađi Nacionalni park u BIH, na Dan kraljice svih rijeka - 17. Maj - Dan rijeke Une!
   „Ostao si zajedno s Unom, a mi, zajedno s Tobom“, napisaše djeca svom tvorcu Unskih smaragda, čika Bošku Marjanoviću, idejnom tvorcu Nacionalnog parka „ Una“, koji je svu svoju ljubav prema Uni prenio na djecu Smaragdne doline, zbog čega smo mu vječno zahvalni.

    Poštovani prijatelji Une i Smaragdne doline, velika mi je čast predstaviti vam prvog direktora Nacionalnog parka „Una,“ gospodina Amarilda Mulića.
   Medu nama je danas neko ko je, po riječima Boška Marjanovića, najbolje shvatio filozofiju Unskih smaragda, neko, ko njegovu filozofsku misao: „Rijeku Unu ne treba čuvati od ljudi, vec učiti ljude da čuvaju Unu, već punih 26 godina, provodi u djelo. To je naša nova predsjednica Unskih smaragda, gospođa, Mejasa Dupanović.

    Rijeke ne poznaju granice, one nas vežu zajedno i omogućuju nam zajedničko upravljanje u području sliva, a zajedničkim upravljanjem izgrađujemo uzajamno poštovanje, povjerenje i razumijevanje među državama, promičemo mir i stvaramo održiv privredni razvoj. Zato su danas s nama načelnici naših susjednih gradova, koji Unu osjećaju svojom, jer se najljepši i najčistiji dijelovi Une nalaze upravo u njihovim opštinama.

    „Una“ – Nacionalni park, je od interesa za FBIH-e. Zato su danas s nama i oni od kojih će uveliko ovisiti zaštita, unapređenje, korištenje i upravljanje Nacionalnim parkom - UNA, ali i život mještana Ljutočke doline, koji od Nacinalnog parka UNA, mnogo očekujute, predstavnici FMOIT, predstavnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i predstavnici drugih federalnih i kantonalnih ministarstava.

   
    KULTURNO – UMJETNIČKI PROGRAM

    Prepustimo se slapovima smaragdne Une i prođimo rascvjetalom baštom mašte i stvaralštva djece sa obala Une. Uživajmo zajedno u svakom njihovom pokretu, stihu i pjesmi, jer sve je to danas –Uni za ljubav.
   1 - To će nam najbolje pokazati učenici iz Smaragdne doline - Osnovne škole „Kulen Vakuf –Orašac“sa scenskom izvedbom: „Opstanak“ koja je na Smotri znanja i stvaralaštva zauzela prvo mjesto na općinskom takmičenju, a simbolizira vječitu borbu za opstanak i pobjedu naroda „Ljutočke doline“/ scenska izvedba „Opstanak“/
    2. - Vjekovima je ova jedinstvena rijeka inspiracija slikarima, piscima, koji je ovjekovjećuju kistom i perom. Ali kažu da samo olovka u rukama djeteta „piše srcem“.
    3.- Komisija za izbor najboljih likovnih i literarnih radova koji su pristigli na konkurs Pedagoškog zavoda USK-a na temu „Una i ekologija“, upravo je odabrala jedan takav literarni rad o Uni koji je odnio prvo mjesto . Ta djevojčica je Adisa Bužimkić, učenica Druge osnovne škole iz Bosanske Krupe, koja je ovdje među nama. - Ona će nam pročitati svoj prvoplasirani rad, koji pokazuje da Unu jednako vole i čuvaju sva djeca USK-a, bila ona uzvodno ili nizvodno od Bihaća
    4. - Neka ljubav pobijedi, je ritmička tačka Osnovne škole „Brekovica“,sa cijeg se platoa najbolje vidi kanjon rijeke Une. Danas, Uni za rođendan, svoju plesnu tačku poklanja Plesna grupa Osnovne škole „Brekovica“,
    5.– Šta bi o rijeci Uni trebali znati svi oni koji žive uz Unu, najbolje ćemo naučiti iz ekološkog časa: „Una - jedna, jedina“. Za sve one koji se misle prijaviti za eko – kviz i na poklon dobiti vrijednu knjigu o UNI, neka pažljivo slušaju ovaj ekološki čas.
    6. - Ekološki kviz :„Una“, Nacionalni park i uručivanje nagrada pobjednicima
    7. – Našu manifestaciju: Una – Nacionalni park i 17. maj – Dan rijeke Une završit cemo „Banjalučkim igrama“ u izvedbi najstarijeg KUD „Preporod“-iz Bihaća.
    SRETAN VAM 17. MAJ – DAN RIJEKE UNE!
   
„UNA“ – NACIONALNI PARK , JE NAŠ NAJVEĆI EKOLOŠKI KORAK!
    Uni za ljubav, konferansu,sa zadovoljstvom, pripremila: Mejasa Dupanović, predsjednica „Unskih smaragda“ 17. maj – Bihać ekološki grad djece i dječijih prava.
    (više fotografija u slide-show-u)
NAŠI SPONZORI

Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović