UNSKI SMARAGDI ZASADILI DESET HILJADA LIŠĆARA - JAVORA I JASENA POD MOTOM:
„SADNICA VIŠE – BOLJE SE DIŠE“

Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović