Fotografije sa EKObis 2012 -    UNSKIM SMARAGDIMA „ZLATNA POVELJA“ PRIVREDNE
   KOMORE USK-a ZA DESET GODINA PODRŠKE I  ZAJEDNIČKOG RAZVOJA PROJEKTA „EKOBIS“


Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović