Fotografije sa manifestacije EKO-KVIZ "EKOBIS 2011"
Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović