Fotografije sa obilježavanja 05.decembra 2012. - Dana volontera
Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović