OBILJEŽAVANJE DANA PJEŠAČENJA, 15. septembra 2014. godine
Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović