Fotografije sa obilježavanja 05. JUNA / LIPNJA, SVJETSKOG DANA ZAŠTITE
  ŽIVOTNE SREDINE 2011

Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović