OBILJEŽAVANJE DANA JABUKE,  2014. godine
Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović