Dan ekologije i Grada Bihaća 2015.
Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović