Martovsko čišćenje okoliša u Nacionalnom parku Una (2012.)
Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović