Uz Dan planeta Zemlje - Radna akcija: Čišćenje divlje deponije na desnoj obali Une u Račiću
Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović