„Čuvajmo naše šume , jer one su dom brojnim biljnim i životinjskim vrstama u Nacionalnom parku „UNA“!
   Foto-reportaža: Uz Svjetski dan čistih planina 2012 ...
 

    SVJETSKI DAN ČISTIH PLANINA /26. 09. 2012./
   UNSKI SMARAGDI ZASADILI 10.000 SADNICA
   JELE  NA PODRUČJU MALOG RAČIĆA

   Bihać, 26.09.2012.-U povodu Svjetskoga dana čistih planina, Unski smaragdi su, u suradnji sa Unsko sanskim šumama, Nacionalnim parkom „UNA“, osnovnim i srednjim školama općine Bihać, organizirali akciju pošumljavanja pod motom: „Sadnica više – bolje se diše“
Akciji su se odazvale osnovne škole: Harmani i, Harmani II, Prekounje i Gornje Prekounje –Ripač, a od srednjih: Medicinska škola, Ekonomska, Gimnazija i Katoločki školski centar - Bihać.

   Cilj akcije je bio zasaditi 10.000 hiljada mladih sadnica jele na području Malog Račića na desnoj obali rijeke Une, povećati šumski fond u području Nacionalnog parka - Una, te upoznati učesnike pošumljavanja sa značajem i ulozi šuma za održivi razvoj na planeti Zemlji.Budući da su šume naši najveći proizvođači kisika i potrošači ugljičnog dioksida i da samo jedno stablo tokom svog života apsorbira 1 tonu CO2, onda,zaista, možemo reći da su šume „pluća planete Zemlje“i naši najveći saveznici u borbi protiv  klimatskih promjena, globalnog zatopljenja planete Zemlje i da su čuvari ozonskog omotača.
    Deset hiljada zasađenih sadnica,  rezultat su razvijene ekološke svijesti Unskih smaragda, ali i svih onih koji podržavaju ekološke akcije djece „Smaragdne doline“, a to su: Mljekara „Meggle“, Bihaćka pivovara, Vlada USK-a, BH Telecom, NP „UNA“, Kantonalna bolnica dr. „Irfan Ljubijankić i Unsko-sanske šume – direkcija Bihać.
    Danas, kada je umiranje šuma postala planetarna pojava usljed prekomjernog zagrijavanja vazduha i kada požari i sjekire obaraju drveće brže nego što ih sama priroda može obnoviti, neophodno je vršiti pošumljavanje, jer posječena šuma  danas, suša je sutra, a glad prekosutra.
    „Čuvajmo naše šume , jer one su dom brojnim biljnim i životinjskim vrstama u Nacionalnom parku „UNA“!
  
   FOTO ALBUM: klikom miša na sličicu, uvećajte i preuzmite fotografiju:
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović