„ČISTA VODA - ZDRAV SVIJET“! - PORUKA JE DJEČJEG EKOLOŠKOG PARLAMENTA UNSKIH SMARAGDA

     o nama ...
 

„UNSKI SMARAGDI“

Ul. 502. Viteške bb  (Kulturni centar Bihać)
77000 BIHAĆ
Ž.r. 1610350027680059, RAIFFEISEN BANK – BIHAĆ
ID: 4263324600006
PDV broj: 263324600006
Tel./faks: 00387 37 226-461
Mob: 00387 61 608-963
E-mail: unskismaragdi@hotmail.com
Web stranica: www.unski-smaragdi.ba

Predsjednica UNSKIH SMARAGDA
Mejasa DUPANOVIĆ

 
      Društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštite rijeke Une, „UNSKI SMARAGDI“, osnovao je Boško Marjanović, 17. maja 1985. godine. Umro je 23. marta 2003.godine. Udruženje postoji već  dvadeset šest godina i radi na ekološkom obrazovanju djece i odraslih, podiže ekološku svijest na viši nivo, obrazuje mlade geneacije o održivom razvoju, uči ih selektivnom zbrinjavanju čvrstog otpada, smanjenju emisije štetnih polutanata, zamjeni fosilnih  goriva sa obnovljivim energetskim izvorima, uštedi energije, očuvanju i racionalnom korištenju naših prirodnih resursa –vode i šuma, te izučavanju osnovnih principa demokracije, kao i ovladavanju prvilima parlamentarnog odlučivanja putem Dječjeg ekološkog parlamenta.
     Za svoje originalno ekološko stvaralaštvo u radu sa djecom, Unski smaragdi osvajaju niz domaćih i svjetskih  priznanja:
    - GLOBAL 500 UN 1990.godine za originalno ekološko stvaralaštvo djece i omladine;
    - POVELJA za regionalnu suradnju REC-a Sarajevo
    - POVELJA  PK USK-a za doprinos u održavanju  Međunarodnog sajma» EKO – BIS «
    - PLAKETA VLADE USK-a  za poseban doprinos u zaštiti životne sredine
    - GRB grada Bihaća za učešće u manifestaciji: „Bihaćko ljeto“, te više
    - ZAHVALNICA i  DIPLOMA DJEČIJEM EKOLOŠKOM PARLAMENTU/DEP/.    Unski smaragdi imaju i svoj DJEČIJI EKOLOŠKI PARLAMENT (DEP), koji je 1998. godine proglasio POVELJOM:  BIHAĆ- EKOLOŠKIM GRADOM DJECE.

    Drugi (DEP) proglašava 21. stoljeće-STOLJEĆEM EKOLOGIJE I DJECE – 2006.god.
    Treći  (DEP) proglasio je  USK- EKO KANTONOM DJECE I EKOLOGIJE - 2008.god.
    Četvrti (DEP) proglasio je POVELJOM: BIHAĆ– GRAD DJEČIJIH PRAVA - 2011.god.

                                                                   
 Dvadeset šest   godina postojanja Unskih smaragda rezultiralo je  slijedećim „ekološkim  koracima“:
 • Ekološki pokret djece „Unski smaragdi“
 • Filozofska misao:„Rijeku Unu ne treba čuvati od ljudi, već učiti ljude da čuvaju Unu“
 • Slogan: „Bistar um – bistra Una“!
 • Spomenik: Djevojka sa Une
 • Ekološka lična karta
 • GLOBAL 500  UJEDINJENIH NACIJA /UN/
 • Značka i poštanska marka
 • Deklaracija o zaštiti vode
 • Ekološki bonton
 • Dan rijeke Une – 17. Maj
 • Veliki školski čas o rijeci Uni
 • Eko rafting
 • Pješačka šetnja: „Stazama zdravlja Unskih smaragda“
 • Mali slikari na Uni
 • Šahovski i tavla – turnir
 • Dječja sportska olimpijada
 •  Muzejska zbirka
 • Dječji ekološki parlament /DEP/
 • Bihać – ekološki grad djece
 • 21. Stoljeće – stoljeće ekologije i djece
 • USK – Eko kanton djece i ekologije
 • Bihać – grad dječijih prava
 • Eko kviz „Eko-bis“
 • Ekološke radionice „Eko bis“
 • Izložba ekoloških radionica
 • Članice „Volonterskog centra“, Bihać/Sajam volontera i „Volonterijada“/                                                               .

Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović