„ČISTA VODA - ZDRAV SVIJET“! - PORUKA JE DJEČJEG EKOLOŠKOG PARLAMENTA UNSKIH SMARAGDA

    U drugim medijima ...
 

   UNSKI SMARAGDI OBILJEŽILI 27 GODINA
   POSTOJANJA I RADA I 14 GODINA DJEČIJEG
   EKOLOŠKOG PARLAMENTA /DEP/

  Povodom 27 godina postojanja udruženja „Unski smaragdi“ i 14 godina Dječijeg ekološkog parlamenta/DEP/,u suradnji sa Privrednom komorom USK-a, a pod pokroviteljstvom resornih ministarstava Vlade USK-a, održana je Press – konferencija, kojoj su prisustvovali predstavnici:
   Privredne komore USK-a, Pedagoškog zavoda USK-a,Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša, Nacionalnog parka „UNA“, Dječijih vrtića, Sportskog saveza, Šahovskog kluba „Bihać“, Tavla kluba“Ajna“- Bihać, predstavnici osnovnih i srdnjih škola – Općine Bihać, te članovi DEP-a , upravnih i zakonodavnih tijela „Unskih smaragda“
   Cilj press-konferencije je bio:
   Promoviranje 27 godina postojanja i rada Unskih smaragda i
   14 godina Dječijeg ekološkog parlamenta/DEP/
   Promocija 10 godina partnerstva sa Privrednom komorom i 10 godina zajedničkog razvoja
   Projekta „EKOBIS“, te 10 godina Eko kviza „EKOBIS - UNA I EKLOGIJA“ Poseban akcenat je dat na dva značajna ekološka projekta koja se realiziraju iz ekoloških naknada resornih ministarstava Vlade USK-a, a to su:
    Projekt: Jačanje svijesti o kvaliteti vode i
    Projekt: Obrazovanje mladih o održivom razvoju, putem obilježavanja svjetskih značajnih ekoloških datuma.
    Istaknuta je uloga i značaj medija u promoviranju vrijednosti eko – projekata, sa ciljemi razvijanja i podizanja ekološke svijesti na viši nivo.
   Press-konferenciju su otvorila djeca Dječijeg ekološkog parlamenta, a skup i medije su pozdravili: Mejasa Dupanović, predsjednica „Unskih smaragda“, Sadeta Gutlić, direktorica „EKOBIS“sajma, AsimTrgić, prosvjetni savjetnik Pedagoškog zavoda, Amarildo Mulić, direktor NP „UNA“,te predstavnica Ministarstva za građenje, prostornog uređenjae i zaštitu okoliša.
   Predsjednica udružeja je podnijela Izvještaj o radu „Unskih smaragda“za 2012. godinu, a Dječiji ekološki parlament je napravio prezentaciju tih aktivnosti.
  Bila je to prilika da se „Unski smaragdi“zahvale svima koji su omogućili rad udruženja i da uruče
   Zahvalnice, prvenstveno, sponzorima , partnerima i pokroviteljima ekoloških projekata, ali i da se zahvale medijima, koji prate ekološke aktivnosti punih 27 godina. Zahvalnice su uručili: predsjednica Udruženja, Mejasa Dupanović, predsjednik Upravnog odbora, Abid Felić, predsjednik Nadzornog odbora, Enes Ružnić i predsjednik DEP-a, Ćamil Medanović.
  Na Press-konferenciji, zahvalnice su dobili:
   - Privredna komora USK-a,
   - Pedagoški zavod USK-a,
   - Nacionalni park „UNA“
   -Javni i privatni vrtići općine Bihać
   - Osnovne škole „Harmani I“ i „Harmani II“
   - Srednje škole: Gimnazija“,Medicinska škola i Unsko-sanski koledž-Bihać
   - Tavla klub „Ajna“ i Šahovski klub“Bihać“
   - „MEGAL“, Posthumno/ZARFIN FELIĆ/
   „Unski smaragdi su postali respektabilna ekološka snaga, a Bihać i Unsko sanski kanton, zahvaljujući
   Unskim smaragdima, postali su Svjetska metropola dječije ekologije“, istakla je na press-konferenciji, predsjednica Unskih smaragda“, Mejasa Dupanović.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  UNSKI SMARAGDI OBILJEŽILI 27 GODINA POSTOJANJA
   - Unski smaragdi deset godina uspješno sarađuju sa Privrednom komorom USK
   BIHAĆ, 21.decembar - Unski smaragdi u suradnji s Privrednom komorom USK, njihovim stalnim sponzorom i partnerom, upriličili su press konferenciju s ciljem promoviranja 27 godina postojanja i rada udruženja te 14 godina postojanja i rada Dječijeg ekološkog parlamenta.
   Bila je ovo prilika i da se obilježi 10 godina partnerstva sa Privrednom komorom i zajedničkog razvoja projekta EKO BIS i kviza „EKO BIS – Una i ekologija“. Zahvalili su se svima koji su podržali rad udruženja, ali i onima koji su direktno učestvovali u realizaciji. Podijelili su zahvalnice partnerima, sponzorima i medijima.
   U cilju razvijanja ekološke svijesti i njenog podizanja na viši nivo iz Smaragda poručuju da će i u narodnom periodu raditi istim tempom.  (preuzeto sa: http://www.rtvusk.ba )
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bihać Obilježen Međunarodni dan mladih
   Počev od 2000. godine, 12. august u BiH i svijetu, obilježava se prigodnim sadržajima kao Međunarodni dan mladih. Udruženje Unski smaragdi, u suradnji s mladima Bihaća, tim je povodom jučer na Gradskom trgu u Bihaću organiziralo manifestaciju pod motom “Gradimo bolji svijet u partnerstvu s mladima”. Kako je aktuelni trenutak bremenit, a posebno kada su u pitanju mladi ljudi bez stalnog radnog angažmana, vlastite porodice i perspektive, napisane su i objavljene i poruke mladih. Tako su s jučerašnjeg skupa, mladi poslali poruku vladajućim strukturama, ne da bi ih kritikovali ili osuđivali, nego je to bio poziv na suradnju u poboljšanju njihovog položaja.
  Prema riječima Mejase Dupanović predsjednice Unskih smaragda kao organizatora, ali i Jasmina Hošića, savjetnika općinskog načelnika Albina Muslića i predstavnika Općine Bihać, suradnja i partnerstvo na projektima od značaja za bolji status mladih ljudi je model koji dugoročno može dati očekivane rezultate.
   Kako je kazao Hošić, u situaciji u kojoj je najveći broj nekadašnjih bihaćkih preduzeća trajno uništen u privatizaciji, nemoguće je očekivati brzo rješavanje nezaposlenosti. Ipak, kako je kazao, u nekoliko godina zaposleno je oko 200 mladih na području općine Bihać, a taj proces i dalje traje.
   Pored svega što negativno utiče na društveni status mladih, a što je naglašeno, jeste i njihova pasivnost. Uključenost mladih u društvene procese jeste imperativ za mlade, koji takvu inicijativu moraju preuzeti oni sami, jer se aktivizmom trebaju nametnuti vladajućim strukturama, vratiti onaj zdravi politički i društveni bunt i dići se na noge za svoja prava, kako bi se u suradnji s njima donosile odluke. (preuzeto sa www.mojusk.ba)
   **************************************************************************************************

      OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN MLADIH

    - Manifestacija održana pod motom “Gradimo bolji svijet u partnerstvu sa mladima”
   BIHAĆ, 13.augusta - Od 2000. godine 12.august se obilježava kao Međunarodni dan mladih. Udruženje Unski smaragdi, u saradnji sa mladima općine Bihać, tim je povodom jučer na Gradskom trgu u Bihaću organiziralo manifestaciju pod motom “Gradimo bolji svijet u partnerstvu sa mladima”.

  Sa jučerašnjeg skupa mladi su poslali poruku vladajućim strukturama, ne da bi ih kritikovali ili osuđivali, nego je to bio poziv na suradnju u poboljšanju njihovog položaja.

  Jedan dio krivice neinvolviranosti mladih u društvene procese sigurno trebaju preuzeti i oni sami, jer se moraju sami nametnuti vladajućim strukturama, vratiti onaj zdravi politički i društveni bunt i dići se na noge za svoja prava, kako bi se u saradnji s njima donosile odluke.
  (preuzeto sa www.rtvusk.ba)
   *************************************************************************************************


     Poziv
     Akcija čišćenja NP UNA, pod motom „Malo dobre volje“!
     U organizaciji JP Nacionalnog parka „UNA“i Unskih smaragda akcija čišćenja, koja će se održati, dana 31. 03.2012./subota/, pod motom: „Malo dobre volje“!
    Unskim smaragdima i Dječijem ekološkom parlamentu/DEP/, u akciji čišćenja NP „UNA“ pridružit će se: Volonterski centar – Bihać, kojeg čine 8/osam volonterskih udruženja, osnovne i srednje škole – članovi DEP-a i Planinarsko udruženje „Horizont“- Bihać/ukupno 100 učesnika/
    Čišćenje će se obaviti na području Gorjevca uz magistralnu cestu M-5, Naionalni park „Una“
    Za sve učesnike, Uprava JP NP“UNA“, obezbijedit će prijevoz, hranu i rukavice za čišćenje.
    Vrijeme polaska je u 9.00 sati ispred autobusne stanice u Prekounju.
    Nadamo se da ćete se odazvati ovoj plemenitoj i humanoj akciji čišćenja i dati svoj doprinos u zaštiti i unapređenju Nacionalnog parka „UNA“, u kojem živimo!
    (www.mojusk.ba)

    Izvor: Krajiški info portal-KIP.ba
    Unski smaragdi obilježili dva značajna datuma
    
26.03.2012.- Unski smaragdi su u suradnji sa Privrednom komorom USK-a, JU Pedagoškim zavodom USK-a, Biotehničkim fakultetom, osnovnim i srednjim školama, uz podršku Vlade Usk-a i BH Telecoma, obilježili dva značajna događaja: Dan voda i godišnicu smrti Boška Marjanovića, tvorca „Unskih smaragda“.
    Pod motom: „Voda i hrana“, članovi DEP-a, prikazali su video klip i održali ekološki čas kojim su skrenuli pažnju javnosti na važnost vode za proizvodnju hrane i osiguranje dovoljnih količina hrane za rastući broj stanovnika u svijetu, te za smanjenje siromaštva i gladi, jer još uvijek prema podacima UNESKO-a, približno 1/5 čovječanstva nema trajan pristup pitkoj vodi, a prema UN podacima, već danas, milijarda ljudi u Svijetu živi u kroničnoj gladi, a vodni resursi su pod velikim pritiskom.
    Povodom svjetskog dana voda 2012. godine akcenat je na smanjenju siromaštva i gladi, osiguranju pristupa hrani i vodi svima, smanjenju količine neiskorištene hrane, jer se 30% hrane u Svijetu baca kao višak ili otpad, a voda koja je iskorištena za ovaj višak hrane je definitivno izgubljena. Treba proizvoditi više hrane bolje kvalitete, s manje vode.
    Ipak, svijest o potrebi očuvanja pitke vode postepeno raste, jer je po prvi put objavljena vijest da je više od dvije milijarde ljudi u Svijetu dobilo pristup pitkoj vodi, te da će se do 2015. godine uspjeti prepoloviti broj ljudi koji žive bez sigurne vode za piće i osnovne odvodnje, što je predviđeno Milenijskom deklaracije i Planom provedbe iz Johanesburga, usvojenog na Svjetskom samitu o održivom razvoju.
    Posebnu pozornost privukli su Unski smaragdi OŠ: „Harmani I“ u Bihaću, prezentacijim naučno- istraživačkog projekta: „UNA-ljepota je u čistoći“. U suradji sa Biotehničkim fakultetom i svojim prof. Mirsadom Džafićem, istražili su kvalitet vode rijeke Une uzvodno i nizvodno od Bihaća/Hotel „Sunce i Hatinac,/i fizičkom, hemijskom i mikrobiološkom analizom , došli do zadivljujućih razultata: „Na lokaciji uzvodno od Hotela „Sunce“,možemo biti zadovoljni dobijenim rezultatima, izuzev prisustva bakterije Escerihije coli, a na kupalištu „Hatinac“, ne možemo biti zadovoljni dobijenim rezultatima, jer se prisustvo bakterije Escerihije coli kreće preko 100, a i svi drugi bioindikatori koji govore o zagađenju: udvostručena zamućenost, povećana elektrovodljivost, povećana količina ukupne suspendirane materije, su parametri koji upozoravaju na onečišćenje vode rijeke Une nizvodmo od Bihaća. Una – Nacionalni park je ogroman turistički, ali i naučni potencijal“.
Već tradicionalno, povodom Dana voda, Unski smaragdi su se i ove godine prisjetili svog tvorca, čika Boška Marjanovića i bacili cvijeće sa mosta „Unski smaragdi“
    ................................................................................................................................................................
     Unski smaragdi
     Obilježili Svjetski dan voda
    26.03.2012 - Kao i prethodnih godina i ove godine Društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštite rijeke Une "Unski smaragdi" u suradnji s Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona, Ju Pedagoškim zavodom USK, Biotehničkim fakultetom Univerziteta u Bihaću, te srednjim i osnovnim školama organiziralo je manifestaciju kojom se obilježava "Svjetski dan voda - 22. mart/ožujak" 2012. a ove godine je to pod motom "Voda i hrana". U okviru manifestacije održana je, odmah nakon pozdravnih obraćanja organizatora projekcija video priloga "Voda i zrak", a potom "Ekološki čas" kojeg su realizirala djeca Dječjeg ekološkog parlamenta pod motom "Voda i hrana".


    Nakon toga predstavljen je projekt - "Jačanje svijesti o kvaliteti vode "Una-ljepota je u čistoći" kojeg su realizirali predstavnici Unskih smaragda - učenici JU O.Š. "Harmani I" iz Bihaća. Na kraju programskog dijela manifestacije, kao i prethodnih godina održano je prisjećanje na Boška Marjanovića, tvorca "Unskih smaragda" koji kao najsnažnije ekološko društvo u Bihaću djeluje od 1985. godine. Manifestacija je završena simboličnim bacanjem cvijeća za Boška Marjanovića u rijeku Unu, u koju je prosut i pepeo osnivača "Unskih smaragda". 
    (www.mojusk.ba)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    Unski smaragdi razvijaju svijest o zastiti šuma u području
   Nacionalnog parka „UNA“

Cilj akcije je bio: zasaditi deset hiljada lišćara javora i jasena i time povećati šumski fond u području sliva rijeke Une, ali i upoznatiučesnike sa značajem i ulogom šuma za održivi razvoj na planeti Zemlji, kao i razvijanje ekološke svijesti o potrebi čuvanja i zaštite šuma u području Nacionalnog parka „UNA“.
     Tradicionalnu akciju pošumljavanja Unski smaragdi su upriličili na Svjetski dan čistog vazduha/treći novembar-studeni/zato što su šume najveći proizvođači kisika, a potrošači ugljičnog dioksida.
    Ako znamo da samo jedno stablo tokom svog života apsorbuje jednu tonu ugljičnog dioksida i da jedan hektar/ha/šume tokom jedne godine zadrži od 35  do 68 tona prašine i drugih čestica iz vazduha, onda,  s pravom možemo reć i da su šume „pluća“ planete Zemlje i naši najvjerniji saveznici  u borbi protiv klimatskih promjena, globalnog zatopljenja planete Zemlje i narušavanja ozonskog omotača.
    Pored ekološkog časa, učesnici pošumljavanja su imali stručnu pomoć Šumarije Bihać, kako bi naučili ispravno zasaditi mladu sadnicu .
    Ovu  akciji pošumljavanja podržali  su: Unsko-sanske šume/Šumarija – Bihać/, Vlada USK-a/Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva/,Općina Bihać, Dječiji ekološki parlament, BH Telecom, Mljekara Meggle, Bihaćka pivovara, Dom zdravlja – Bihać, „TUŠ“- Bihać i „Unatransport“, Bihać.
    „U ovoj međunarodnoj godini šuma, u kojoj je umiranje šuma postala planetarna pojava, okrenimo se svi zelenoj budućnosti i po principu: trošimo manje, radimo više, povećajmo šumski fond, jer kad je sadnica više, bolje se diše“, kazala nam je Mejasa Dupanović,  predsjednica Unskih smaragda“, Bihać.

Izvor: RTVUSK

Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović