2011: „Milijarda zelenih djela“ (A Billion Acts of Green)
     Dan Planeta Zemlja ...
(dio materijala preuzet sa Interneta)

    UNSKI SMARAGDI ZASADILI DESET HILJADA LIŠČARA -
                                JAVORA I JASENA POD MOTOM:
                              „SADNICA VIŠE – BOLJE SE DIŠE“

 
    Povodom Svjetskog dana čistog vazduha, stotinu dvadeset članova Unski h smaragda su u suradnji sa Unsko -sanskim šumama (Šumarijom Bihać), osnovnim i srednjim školama, Volonterskim centrom – Bihać, organizirali akciju pošumljavanja na području Doljana , pod motom: „Sadnica više – bolje se diše“.
   Cilj akcije je bio: zasaditi deset hiljada lišćara javora i jasena i time povećati šumski fond u području sliva rijeke Une, ali i upoznati učesnike sa značajem i ulogom šuma za održivi razvoj na planeti Zemlji, kao i razvijanje ekološke svijesti o potrebi čuvanja i zaštite šuma u području Nacionalnog parka „UNA“.
   Tradicionalnu akciju pošumljavanja Unski smaragdi su upriličili na Svjetski dan čistog vazduha (treći novembar-studeni)zato što su šume najveći proizvođači kisika, a potrošači ugljičnog dioksida.

   Ako znamo da samo jedno stablo tokom svog života apsorbuje jednu tonu ugljičnog dioksida i da jedan hektar (ha) šume tokom jedne godine zadrži od 35 do 68 tona prašine i drugih čestica iz vazduha, onda, s pravom možemo reć i da su šume „pluća“ planete Zemlje i naši najvjerniji saveznici u borbi protiv klimatskih promjena, globalnog zatopljenja planete Zemlje i narušavanja ozonskog omotača. Pored ekološkog časa, učesnici pošumljavanja su imali stručnu pomoć Šumarije Bihać, kako bi naučili ispravno zasaditi mladu sadnicu.
   Ovu akciji pošumljavanja podržali su: Unsko-sanske šume (Šumarija – Bihać), Vlada USK-a (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Općina Bihać, Dječiji ekološki parlament, BH Telecom, Mljekara Meggle, Bihaćka pivovara, Dom zdravlja – Bihać, „TUŠ“- Bihać i „Unatransport“, Bihać. „U ovoj međunarodnoj godini šuma, u kojoj je umiranje šuma postala planetarna pojava, okrenimo se svi zelenoj budućnosti i po principu: trošimo manje, radimo više, povećajmo šumski fond, jer kad je sadnica više, bolje se diše“, kazala nam jeMejasa Dupanović, predsjednica Unskih smaragda“, Bihać.

   
    (za više fotografija sa ove manifestacije - klikni OVDJE >>)

Copyright www.unski-smaragdi.ba / Mejasa Dupanović